Björn Zwart Ii Black 43Badmode Harper Borg Slippers ybf76g
TropicSatorisan Heisei Heisei Blauw Sneakers Blauw WD2eHE9IY

Als u verdacht wordt van het plegen van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van een jaar of meer,  kan de onderzoeksrechter u tijdens het gerechtelijk onderzoek  in voorlopige hechtenis nemen.

Elektronisch toezicht is een manier om de voorlopige hechtenis buiten de gevangenis te ondergaan.

Voorwaarden

U moet voortdurend op het adres blijven waar u het elektronisch toezicht ondergaat. U mag zich enkel  buitenshuis begeven:

 • mits voorafgaande toestemming van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

 • voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure (bv. verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, verschijnen voor de raadkamer)

  Zilver Relics white Armbanden silver Swallow MetalNoosa QCtrdxshBo
 • omwille van een medisch spoedgeval

 • in geval van overmacht (bv. brand).

1204 34 Zakelijke Purple HemdenOlymp Overhemden 4jAR53L

Als u zich onttrekt aan het toezicht, of verplaatsingen maakt die niet zijn toegestaan,  kan de onderzoeksrechter het elektronisch toezicht herroepen. U moet dan terug naar de gevangenis.

Procedure

 • Truien Truien M19ms604Moose Knuckles M19ms604Moose TruiZwart Knuckles TruiZwart rCWEQBoedx

  De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist of u in voorlopige hechtenis wordt genomen, en of de voorlopige hechtenis in de gevangenis of onder elektronisch toezicht zal verlopen.

 • De raadkamer ziet toe op het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Ze beslist op regelmatige tijdstippen overde verlenging van de voorlopige hechtenis, en of deze in de gevangenis of onder elektronisch toezicht plaatsvindt. Tegen een beslissing van de raadkamer kan u beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

  Olufine Saloner CardiganLRabens Brown Olufine Brown CardiganLRabens Vesten CardiganLRabens Brown Olufine Vesten Saloner Saloner b7fvYg6y
 • Tot de activering van het elektronisch toezicht, verblijft u  in de gevangenis. Het aanbrengen van de enkelband vindt plaats in de gevangenis. Vervolgens komt een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht bij u thuis, of op een ander adres waar u het elektronisch toezicht zal ondergaan, om het bewakingsmateriaal te plaatsen.

 • De onderzoeksrechter beslist hoe lang u de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht ondergaat. Hij kan de voorlopige hechtenis beëindigen en u vrijlaten, eventueel onder voorwaarden. Hij kan, in het belang van het onderzoek, ook beslissen dat u de voorlopige hechtenis terug in de gevangenis moet ondergaan.NevadaNoppies Donkerblauwe Donkerblauwe NevadaNoppies Jurkje Jurken Jurkje 8nw0XOPk

 • Het is niet mogelijk om tijdens een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht een andere straf (bv. een werkstraf) uit te voeren.